Här återfinns föreningens stadgar samt
trivselregler för hamnen.

Avgifter vid brott mot regler