Välkommen till

Stensjö hamnförening

En av pionjärerna i hamnens historia är Arvid Hansenäs, född 1924 i Glassvikstorpet och Steningebo till sin död 2017. Arvid var en outsinlig källa till kunskap om traktens historia och en utomordentlig berättare. Läs här hans minnen om hamnen och om platsen innan den blev hamn!