Äntligen har vår förhoppning att kunna publicera

Äntligen har vår förhoppning att kunna publicera Arvid Hansenäs’ minnen från hamnen här på hemsidan infriats! Se fliken Hamnen.