Arbeten i hamnen

 • Arbetsmötet 13 juni 2015.Ett stort tack till alla 30 medlemmar som ställde upp på vårt arbetsmöte 13 juni 2015. Alla arbetsuppgifter som var planerade genomfördes såsom:
  • Brygga 2 och 3 reparerades mot landfäste ( en mycket omfattande reparation).
  • Brygga 5 och 6 fick nya plankor mot landfäste.
  • Nya fästen för förankringskätting monterades på brygga 2 och 3.
  • Flytt av förankringsfästen på brygga 2 och 3.
  • Ny bro byggdes över bäcken.
  • Flytt av uppläggningsstenar och stockar till angiven plats på uppläggningsplatsen.
  • Städning av hamnområdet.
  • Målning av bodar.
  • Saltning av väg.

  Stort tack också till Rolf Bergqvist för den utsökta soppan.

 • Kommande arbetsuppgifter.Under vecka 25 påbörjas arbetet med att lägga ut nya förankringstenar med ny kätting samt arbete med att sträcka befintliga kättingar. Samtliga 7 bryggor omfattas av detta arbete.

  Frivilliga är välkomna att hjälpa till med detta stora arbete, ring Pelle Delin 070-616 75 99.