Bomiläggning äger rum lördagen 2 april 9.00

Bomiläggning äger rum lördagen 2 april 9.00 — ca 11.00. Berörda medlemmar har kallats i särskilt brev.