Föreningens höstårsmöte

Föreningens höstårsmöte äger rum lördagen 3 november klockan 9.30 i samfällighetsanläggningen Bergvägen 1, stora Skipås. Bomupptagning sker samma dag klockan 11. De som ska delta i bomupptagningen har fått särskild kallelse.