Styrelsen har fastställt en ny, förbättrad instruktion

Styrelsen har fastställt en ny, förbättrad instruktion för låsen vid bom och hamngrind som börjar gälla omedelbart. Det är viktigt för säkerheten mot stölder att alla medlemmar följer dessa regler!