Tyvärr har flera stölder inträffat i hamnen

Tyvärr har flera stölder inträffat i hamnen de senaste dagarna. Som en följd av detta hålls hamnen låst nattetid tills vidare. Den som har behov av att öppna grinden när den är låst kan kontakta hamnkaptenen Rolf Bergqvist.