Vårårsmöte

Välkomna till Stensjö Hamnförenings vårårsmöte 2023.
Dag: Lördag 22 april 2023
Tid: Klockan 09.00
Plats: S Samhällsföreningens samlingslokal,
Bergvägen 1, Skipås

Dagordning

Direkt efter årsmötet börjar vi med bomiläggning enligt lista på särskilt kallade som skickats ut. Alla är dock hjärtligt välkomna att delta.