Bombestämmelser

Tryck på bomben för att läsa ”Bestämmelser för innehav av tagg för inpassering av bom till Stensjö Hamn”.