Följande arbete har genomförts i hamnen

Följande arbete har genomförts i hamnen:

  • Reparation av landgångar på brygga 5, 6 och 7.
  • 14 nya y-bommar monterade.
  • Bomiläggning genomfördes 1 april med sedvanlig efterföljande intagande av korv och dryck.
  • Återställande av mark i hamnen, flytt av färist vid infart, byte av dräneringsrör vid infartsväg samt lagning av infartsväg.