Vårårsmöte

Vårårsmöte äger rum 29 april kl 10.00 i samfällighetens anläggning, Bergvägen 1, St Skipås.