Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte lördag 13 juni kl 10 i Skipås samfällighetsanläggning. Mer info finns här.