Protokoll från årsmötet

Protokoll från årsmötet 2 maj 2015 och det konstituerande styrelsemötet samma dag finns nu på sidan Protokoll.