Pågående arbete i hamnen

  • Pågående arbete i hamnen: Under vecka 27 kommer första delen av kajbryggan vid nedkörningsrampen att färdigställas. Arbetet i sin helhet beräknas vara klart under juli månad.
  • 2017-05-04: Vårårsmötet har ägt rum.
    Nya trivselregler, nya blanketter för ansökan om och uppsägning av  båtplats.